Praktijk El Colibri

Interculturele & lichaamsgerichte psychologie

Paula Iturra
GZ-psycholoog

BIG-registratienummer 19059088225
Advanced Certified Practitioner Sensorimotor Psychotherapy
Lid SPIPA-NL – lid NIP-Lichaamsgericht Werkende Psycholoog – lid VEN (EMDR)

Bij de behandeling worden de RIVM-richtlijnen m.b.t. corona gevolgd
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

El Colibri simbolo de alegria y energia

Behandelvisie

Vanuit een basisprincipe van respect en acceptatie voor diversiteit in cultuur, gender, seksuele oriëntatie, fysieke vaardigheden, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, behandel ik mensen die om verschillende redenen vast zijn gelopen in hun leven en de volgende psychische klachten hebben ontwikkeld: paniek en angstklachten, depressieve klachten, burn-out klachten, acceptatie problemen en spanningen als gevolg van relatieproblemen.

Ik behandel vanuit een integratieve behandelvisie die veronderstelt dat mensen niet alleen vanuit hun cognities en gedrag behandeld kunnen worden. In een behandeling kan er ook aandacht zijn voor de regulatie van emoties, het verminderen van lichamelijke spanning en het motiveren van een gezonde levensstijl.

The Principle of Diversity

The concept of diversity encompasses acceptance and respect.
It means understanding that each individual is unique,
and recognizing our individual differences. These can be along the dimensions of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio-economic status, age, physical abilities,
religious beliefs, political beliefs, or other ideologies.

It is the exploration of these differences in a safe, positive,
and nurturing environment.
It is about understanding each other and moving beyond simple tolerance

to embracing and celebrating the rich dimensions of diversity
contained within each individual.

Behandelmethodes

De behandelmethodes en technieken die gehanteerd worden bij Praktijk El Colibri, zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, lichaamsgerichte psychotherapie, emotie-regulatie technieken, psycho-educatie, mindfulness, adem- en ontspanningsoefeningen. Om de psychische gezondheid van cliënten positief te beïnvloeden wordt vooral gebruik gemaakt van de ‘State of the Art’ behandelmethode voor de verwerking van complexe trauma en hechtingsproblemen; Sensorimotor Psychotherapy, van Pat Ogden, Phd.

Sensorimotor Psychotherapy is een nieuwe behandelmethode in Europa en bestaat sinds de jaren ‘80 in de Verenigde Staten. De eerste trainingen van level I, II, III, voor professionals en BIG geregistreerde in de basis en gespecialiseerde GGZ zijn in 2009 van start gegaan in Nederland.
Het Sensorimotor Psychotherapy Institute, opgericht door Pat Ogden, PhD in de jaren ‘80, heeft in de Verenigde Staten een psychotherapeutische behandelmethode ontwikkeld. Deze is gebaseerd op inzichten uit de neuropsychologie en uit hersenonderzoek. De methode is ontwikkeld om de psychische gevolgen van complexe traumatisering en persoonlijkheidsproblemen als gevolg van ontwikkelingsinterferenties te behandelen. Deze psychotherapeutische methode integreert o.a. Mindfulness (Jon Kabat Zinn). Er wordt stil gestaan bij cognities, emoties én lichamelijke spanning en gewaarwording, in het hier en nu. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten worden verworven, emoties gereguleerd, en kan gedrag positief worden beïnvloeden zodat de lichamelijke spanningsboog als gevolg van traumatisering kan worden verwerkt.

Sensorimotor psychotherapie vereist dat de behandelaar een training van minimaal 6 jaar volgt om de behandelmethode optimaal toe te kunnen passen. De behandeling bestaat altijd uit maatwerk. Een belangrijk basisprincipe is zorgvuldigheid. Ook de aandacht voor specifieke aspecten van complexe traumatisering zoals bijvoorbeeld onveiligheid en een gebrek aan vertrouwen en de hierbij horende fysiologische verdedigingsmechanismes: flight, fight, freeze, vermijding, ontkenning, wantrouwen en dissociatie is een belangrijk uitgangspunt. Het reguleren van deze mechanismes staat centraal.

www.sensorimotorpsychotherapy.org

Registraties:
  • GZ- Psycholoog Big Registratie  19059088225
  • Lichaamsgericht Werkende Psycholoog NIP
  • Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy ®
Lidmaatschappen beroepsverenigingen
  • NIP
  • VEN
  • SPIPA-NL
  • ESTD
  • LVVP
avg_ok_logo
NIP_beeldmerk_Registerpsycholoog_rgb