Praktijk El Colibri is een kleinschalige BGGZ behandelpraktijk. De praktijk heeft een contract afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Dit betekent dat de rekening door de verzekeraar van cliënt geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis. Het beste is vóór januari over te stappen op een polis die een hogere vergoeding geeft. Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering. U kunt uw verzekeraar vragen of ze een contract hebben aangesloten met GZ-psycholoog Praktijk El Colibri. Vermeld daarbij de BIG registratie en AGB code van de praktijk/zorgverlener.

AGB-code Zorgverlener: 94-014502 AGB-code Onderneming: 9406464
Let op: de kosten van het Eigen Risico worden niet door u zorgverzekeraar vergoedt. De kosten van de basis GGZ behandeling worden na afloop verrekend met uw Eigen Risico.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • een geldige verwijsbrief BGGZ is in het bezit van Praktijk El Colibri
    (De praktijk valt voor volwassenen en jongvolwassenenzorg onder de BASIS GGZ )
  • de cliënt is voor dezelfde diagnose tegelijkertijd nergens anders in behandeling

Tarieven

  • binnen de praktijk worden de tarieven gehanteerd zoals die door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) geformuleerd zijn.
    Zie hiervoor de website van de NZa: https://www.nza/regelgeving/tarieven/
  • tarief voor het zogenaamde Overig Zorg Product (OZP-tarief) voor niet-verzekerde zorg is € 95,-
  • tarief voor zogenaamde zelfbetalers is € 95,- per sessie
  • tarief voor no-show is € 55,-

 

Gegevens BGGZ praktijk en onderneming

Rekeningnummer: NL64INGB0006865886
AGB-code Zorgverlener: 94-014502
AGB-code Onderneming: 9406464
KvK-nummer: 64026426
BTW-nr: 216569503B01

Kwaliteitswaarborg

Praktijk El Colibri houdt zich aan de beroepscode van de beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
en de kwaliteitsregistratie voor Lichaamsgericht Werkende Psycholoog NIP .
Zie ook deze link over de beroepsethiek.

Het voeren van de titel GZ-Psycholoog betekent dat Paula Iturra onder de Wet BIG is ingeschreven in het overheidsregister en aan de eisen van de BIG overheidsregister voldoet.
BIG-Nummer: 19059088225

Volgens de criteria van het GGZ kwaliteitsstatuut is de kwaliteit van zorg van Praktijk ElColibri goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2017 kunt u informatie over de goedkeuring  van de kwaliteitsstatuut Praktijk ElColibri vinden op de site van het Zorginstituut Nederland ZiNL.

Klachten

Mocht u ondanks deze waarborgen niet tevreden zijn over het werk van Paula Iturra in Praktijk El Colibri, dan is er de mogelijkheid dit rechtstreeks met haar te bespreken om een oplossing te vinden.

Als U niet tot overeenstemming kunt komen of mocht de cliënt vinden dat Paula Iturra niet conform haar beroepscode gehandeld heeft, dan kunt u een formele klacht indienen.
U kunt informatie hierover vinden via onderstaande links die te vinden zijn op de website van de beroepsvereniging NIP: