Aanmelding

Cliënten die zich bij Praktijk El Colibri willen aanmelden kunnen contact opnemen met Paula Iturra via de volgende email: p.iturra@praktijk-elcolibri.nl voor zowel overleg over de aanmelding als om na te gaan of er bij aanmelding sprake is van een wachtlijst.
Vervolgens kan de cliënt een verwijzing voor de generalistische basis GGZ vragen bij zijn of haar huisarts.

Wachtlijst

Er is momenteel een wachtlijst van minstens 2 maanden.

Corona

Bij de behandeling worden de RIVM-richtlijnen
m.b.t. corona gevolgd
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

kolibri1

Behandelproces

Intake, Diagnostiek, Behandeldoelen, Behandelovereenkomst, ROM, Afsluiting behandeling,

Voorafgaand aan een behandeling vindt er een intake gesprek en een adviesgesprek plaats.
Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan wat de aard van de klachten en de problematiek is. Een diagnose (classificatie van psychische stoornis volgens DSM-5) wordt na afloop van de intakegesprek gesteld en met de cliënt besproken en doorgenomen tijdens het adviesgesprek. Tijdens het adviesgesprek wordt met de cliënt de behandelwijze en behandeldoelen opgesteld.

Indien er een akkoord bereikt is tussen de behandelaar en cliënt over de diagnose, de behandelwijze en behandeldoelen zal een behandelovereenkomst worden getekend. Middels Routine Outcome Monitoring (ROM metingen) zal de voortgang van de behandeling met de cliënt worden geëvalueerd.

Wanneer er sprake is van chronische problematiek als gevolg van vroegkinderlijke traumatisering, trauma in de relatie en ontwikkelingsinterferenties, waarbij er behoefte is aan specialistisch behandeling, kan de cliënt worden doorverwezen naar Psychotraumacentrum Azadi. Hiervoor volgt tevens een NZa tarief reglement voor niet gecontracteerde zorg.

Bij het afronden van de behandeling wordt tevens een afsluitbrief gemaakt.