Als GZ Psycholoog, werkend in de basis en gespecialiseerd GGZ, werk ik volgens de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en volgens AVG Privacy Wetgeving zoals door mijn beroepsvereniging wordt beschreven, NIP/P3NL.

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaring van Praktijk-Elcolibri kunt u hier downloaden en lezen.
  • Alle gegevens van patiënten worden bewaard in een beveiligd EPD van EPOS Zilos, die zich aan de privacywetgeving van de AVG houdt https://www.zilos.nl/privacy/
  • Bij het afnemen van ROM metingen ben ik bij Telepsy aangesloten, die zich aan de privacywetgeving van de AVG houdt https://www.telepsy.nl/privacy
avg_ok_logo